HRAD CZOCHA

Hrad Czocha
Sucha, 59-820 Leśna

+48 75 72 11 553

Hrad Czocha

Je obtížné najít objekt, který se vyznačuje tak bouřlivou historií slezských zemí než hrad Czocha. Byl postaven v roce 1247 na příkaz českého krále Václava I.. Od roku 1319 po dobu 70 let jej ovládali kníže Piast Henryk I. Jaworski a Bolko II Mały. Poté se objekt vrací do České republiky a podléhá pravidlu šlechtických rodin, nejdéle, téměř 250 let, patří rodině Nostitzů. V roce 1909 nastává charakteristická změna – rozpadlý hrad kupuje drážďanský doutníkový producent Ernst Gütschow za 1,5 milionu DEM. S pomocí berlínského architekta Bod Ebhardt obnovuje jeho „historický“ vzhled z roku 1703. Nakupuje také různé předměty vysoké umělecké hodnoty. Když v březnu 1945 opouští hrad, odnáší nejcennější vybavení, i když zanechává mnoho vzácných památek, které jsou ukradeny v turbulentních poválečných dobách. Armáda na hradě zanechala své stopy – v letech druhé světové války zde byla umístěna škola šifrantů Abwehr. Po změně hranic byla budova překlasifikována a zmizela z map – v roce 1952 v ní orgány Polské lidové republiky uspořádaly Vojenský prázdninový dům. Dnes je veřejnosti k dispozici jako hotelové a konferenční centrum.