Knížecí hrad v Ząbkowicích Śląskie

Knížecí hrad v Ząbkowicích Śląskie
ul. Krzywa
57 – 200 Ząbkowice Śląskie

+48 74 815 20 43

Hrad Ząbkowice Śląskie

V roce 1524 začíná ve Ząbkowice výstavba prvního renesančního hradu ve Slezsku. Tehdejší vládce těchto zemí, princ Karol I Podiebrad, nezadal projekt nikomu jinému, než Benediktu Riedovi, vynikajícímu architektovi, tvůrci mj. Vladislavského sálu královského hradu na Pražském hradě. Velkolepá rezidence, která včlenila prvky dřívější gotické budovy, byla díky použití řady inovativních architektonických a obranných řešení jedinečná z mnoha důvodů. Nejlepším příkladem je hradní kanalizační systém. Odtoky nečistot vedly v tlustých zdech a končily svou cestu v příkopu. Kanalizační potrubí bylo propláchováno dešťovou vodou. Na hradě byly kaponiery, které se tehdy nacházely pouze v jižní Evropě a také dvěma rohovými baštami; jde o jedno z prvních řešení tohoto typu ve Slezsku. Nádvoří zámku bylo obklopeno kláštery a dochované omítky výklenkové věže nesly stopy první ve Slezsku známé rustikální renesance, tj. profilované omítky napodobující uspořádání kamenů ve zdi. Stavba knížecího sídla byla dokončena v roce 1532. Tři třípatrová křídla hradu byla kompletně přestavěna a zastřešena. Čtvrté, severní, nebylo nikdy dokončené. Rychlost, s níž chtěl princ postavit rezidenci, přesáhla jeho finanční možnosti. Oficiálním důvodem pro přerušení práce byl tzv. turecký teror, který v té době zaplavil Evropu. Po Karolově smrti v roce 1536 se synové, kteří zdědili knížectví, museli starat o zaplacení dluhů svého otce. Hrad spolu s městem se stal předmětem hypotečních zástavních listů a dědici Karla I. Podiebrada se zaměřili na rozšíření a vybavení hradu Oleśnica, který byl jejich druhým sídlem. V severní části hradu můžeme obdivovat v evropském měřítku jedinečná zachovaná řešení budoucích vnitřních staveb. Na úrovni terénu uvidíme základní kapsy, které jsou místem pro silné sklepení. Na úrovni přízemí a vyšších podlaží mají obvodové zdi kamenné fragmenty, které měly být počátky budoucích příček. Můžeme s jistotou říci, kde to měly být jednotlivé místnosti, komory a chodby.

Toto místo vyvolává dojem, že všechny práce byly právě dokončeny a stavitelé šli právě na přestávku v práci…