INTERREG V-A CZESKA REPUBLIKA – POLSKA

Łączą nas zamki i pałace

Nazwa Programu:  INTERREG V-A Česká republika – Polsko
Nazwa Projektu: Łączą nas zamki i Pałace

Beneficjenci : Destinační společnost Východní Čechy , Orlické hory a Podorlicko, Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Wartość projektu: 272 839,50 Euro

Wartość dofinansowania: 228 224,57 Euro

Cel szczegółowy projektu: Zintensyfikowanie i usprawnienie promocji zamków i pałaców na obszarze Czech i Polski, które jako elementy nośne nowego produktu transgranicznego zostaną włączone do projektu Europejskiego Szlaku Kulturowego, w celu zwiększenia ruchu turystycznego na terenie regionu pogranicza polsko-czeskiego.

Czas trwania projektu:   01.06.2019- 31.05.2021