Kościół Pokoju w Świdnicy

Adres:

Kościół Pokoju w Świdnicy
Pl. Pokoju 6, 58-100 Świdnica
tel. +48 74 852 28 14
www.kosciolpokoju.pl

Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościół Pokoju pw. Trójcy Świętej w Świdnicy (dawniej Friedenskirche in Schweidnitz) jest zabytkowym budynkiem sakralnym wybudowanym na mocy porozumień traktatu westfalskiego, zawartego w 1648. Należy do świdnickiej parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Jest jednym z trzech obiektów na Dolnym Śląsku, znajdującym się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.

Kamień węgielny pod budowę kościoła położony został 23 sierpnia 1656 roku. Autorem projektu był wrocławski mistrz budowlany Albrecht von Saebisch ,a kościół zbudował świdnicki cieśla Andreas Kaemper. Bazylika została wzniesiona w systemie szachulcowym jako budowla centralna, wybudowana na planie krzyża greckiego. Świątynia ma konstrukcję szkieletowo-ryglową, co oznacza, że wykonano ją ze słupów i belek ustawionych pod kątem prostym, które tworzą szkielet nośny. Widoczny jest on na zewnątrz w postaci kratownicy. Pierwsze nabożeństwo w nowym świdnickim kościele odprawiono 24 czerwca 1657 roku.

W 1708 roku, w czasie wojny północnej, kiedy sytuacja wyznaniowa ewangelików się polepszyła, pod naciskiem króla szwedzkiego obok kościoła wybudowano dzwonnicę i szkołę ewangelicką, oba budynki zachowały się do dziś. W późniejszych latach dobudowano loże z osobnymi wejściami, zakrystię i hale: Zmarłych, Ślubów i Polową.

W kościele największą wartość artystyczną mają ołtarz i barokowa ambona, dzieła Gotfryda Hoffmana, które powstały w I połowie XVIII wieku z datków wiernych. Ołtarz jest sceną chrztu Chrystusa w Jordanie, rozgrywaną dla widzów zasiadających na emporach widowni. Schody ambony zdobione są scenami biblijnymi: „Zesłanie Ducha Św.”, „Golgota” i „Raj”, a na balustradzie znajdują się rzeźbione alegorie Wiary, Nadziei i Miłości. Stropy kościoła ozdobione są malowidłami z lat 1694-1696, autorstwa dwóch świdnickich malarzy, Chrystiana Sussenbacha i Chrystiana Kolitschka, które ilustrują sceny z Objawienia św. Jana.

Kościoły Pokoju w Świdnicy oraz w Jaworze miały przetrwać najwyżej kilka lat, a stoją już 350 i są największymi w Europie świątyniami zbudowanymi z drewna, gliny, piasku i słomy. Kościoły po latach zapomnienia i zaniedbania, dziś odnowione znów służą wiernym.

Kościół Pokoju w Świdnicy