Kategorii Projektu: Obiekty UNESCO

Hala Stulecia

Budowla ta jest manifestem nowoczesności w architekturze, rozumianej jako synteza tradycji klasycznych budowli kopułowych z gotycką konstrukcją żebrową. Ekspresja formy nadal budzi zachwyt widzów i głęboki podziw wśród architektów i inżynierów.

Czytaj więcej

Kościół Pokoju w Jaworze

Kościół Pokoju w Jaworze oraz w Świdnicy miały przetrwać najwyżej kilka lat, a stoją już 350 i są największe w Europie świątyniami zbudowanymi z drewna, gliny, piasku i słomy. Po latach zapomnienia i zaniedbania, dziś odnowione znowu służą wiernym.

Czytaj więcej

Kościół Pokoju w Świdnicy

Kościoły Pokoju w Świdnicy oraz w Jaworze miały przetrwać najwyżej kilka lat, a stoją już 350 i są największymi w Europie świątyniami zbudowanymi z drewna, gliny, piasku i słomy. Kościoły po latach zapomnienia i zaniedbania, dziś odnowione znów służą wiernym.

Czytaj więcej