Zamek Grodziec

Pierwszy obiekt turystyczny w Europie

Adres:

Zamek Grodziec, Grodziec 111, 59-516 Zagrodno
tel. +48 76 300 10 20, +48 504 051 022, +48 509 131 754
e-mail: zamek@grodziec.net www.grodziec.net

Czynne:

Czynne: (1 XI – 31 I) 10.00 – 16.00, (01 II – 31 III) 10.00 – 17.00, (1 IV – 31 X) 10.00 – 18.00.

Z

Oferta:

Zwiedzanie, bufet, pamiątki, nocleg, zbrojownia, punkt widokowy.
Zwiedzanie zamku z przewodnikiem w każdą sobotę i niedzielę  w godzinach: 11:00, 12:30, 14:15, 15:45
Imprezy o zasięgu regionalnym i międzynarodowym. 

Zamek Grodziec

Pierwszy gród na wznoszącym się prawie 400 metrów nad poziom morza, wygasłym wulkanie, istniał jeszcze za czasów słowiańskiego plemienia Bobrzan. Obecny układ przestrzenny Zamku Grodziec powstał w 1470 r. dzięki legnickiemu księciu Fryderykowi I. Majestat jednej z piękniejszych rezydencji gotycko-renesansowych na Śląsku, stał się jej przekleństwem. Przez całe wieki przyciągała ona kolejnych najeźdźców. Obciążeni kosztami ich utrzymania mieszkańcy okolicznych wiosek postanowili usunąć kłopotliwy zamek z powierzchni ziemi, przystępując do jego rozbiórki. Cel ten na szczęście zrealizowali tylko połowicznie. W 1800 r., po zabezpieczeniu fragmentów ruin, odbudowie części głównej i doposażeniu, Grodziec stał się pierwszym w Europie miejscem specjalnie przygotowanym dla turystów. Sto lat później, dzięki gruntownej przebudowie, odzyskał dawną świetność, a otwarcia powstałego tu muzeum dokonał sam cesarz Wilhelm II, w asyście ministrów i licznego dworu. Swój turystyczny charakter zamek zachował do dziś, oferując nie tylko zwiedzanie, ale też bazę noclegową i organizację imprez.

Zamek Grodziec